Infra relatiedagen winactie - Enginear

Infra relatiedagen - Winactie

WEDSTRIJDREGELS

VOOR TOELATING TOT DEZE WEDSTRIJD IS GEEN AANKOOP NODIG. EEN AANKOOP VERHOOGT UW KANS OM TE WINNEN NIET. DE PRIJS IS NIET INWISSELBAAR VOOR GELDBEDRAGEN, ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN.


TOELATING TOT DE WEDSTRIJD

Deelname aan deze wedstrijd is toegestaan voor personen ouder dan 16 jaar.


DEELNAME EN STEMMING

Voor deelname dient eenieder een digitaal inschrijfformulier in te vullen. Het formulier kan worden geopend door onze QR-code te scannen of door naar de pagina www.enginear.nl/beurzen te gaan. Bij het gebruik van valse gegevens zal de deelnemer onmiddellijk worden gediskwalificeerd.

Enginear B.V. is niet verantwoordelijk voor mislukte, incorrecte, onvolledige, verloren, late, verkeerd verzonden of vertraagde deelnames en eventuele gebreken aan de voetballen. Enginear B.V. behoudt zich het recht om eenieder die met het deelnameproces of werking van de site sjoemelt, of op een andere manier de regels overtreedt, uit te sluiten van deelname.

Nadat de deelnemer heeft aangetoond dat hij/zij het formulier juist heeft ingevuld mag de deelnemer de bal op de middenstip leggen. De bal dient door één van de drie gaten geschoten te worden. De winnaar wordt bij winst direct op de hoogte gesteld middels een directe overhandiging van de prijs. Daarnaast zal hier in sommige gevallen middels berichten op onze sociale mediakanalen extra op gewezen worden.

Deelnemen kan alleen in week 3 (15 januari tot en met 18 januari) van kalenderjaar 2019.


DE PRIJS

De winnaars ontvangen een Enginear-voetbal (Derbystar – Replica Eredivisiebal). De prijs is niet inwisselbaar voor geldbedragen, andere artikelen of diensten en is afhankelijk van beschikbaarheid. Vanaf ontvangst van de prijs is de deelnemer hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de winnaar niet voldoet aan de wedstrijdbepalingen, de instructies voor het ophalen van prijs niet opvolgt, of de prijs niet in ontvangst wil nemen, dan vervalt de prijs.

Wanneer deelnemer aan de wedstrijd deelgenomen heeft als een ander persoon en/of met onjuiste gegevens, dan vervalt de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om een identiteitsbewijs om zich te identificeren. De prijs dient direct te worden meegenomen. Indien dit niet gebeurd vervalt de prijs.

Voor schade die de winnaar van de voetbal aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de voetbal veroorzaakt is Enginear B.V. in beginsel niet aansprakelijk. De winnaar van de voetbal zal Enginear B.V. ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. De winnaar van de voetbal is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de voetbal door hemzelf dan wel door derden.


NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN VRAGEN

De inhoud van dit document kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heb je vragen over, of naar aanleiding van de voorwaarden? Mail dan naar info@enginear.nl. Deze voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende conflicten worden beheerst door het Nederlands Recht.